• aboutimg

Hape được thành lập để giúp mọi phụ huynh học cách giao tiếp với con cái của họ. Hơn 30 năm qua, các giải pháp sáng tạo đồ chơi và gia đình (trò chơi thông thái) xuất sắc của Hape đã mang đến điều kỳ diệu trong việc nuôi dạy con cái cho hàng nghìn gia đình.